چسباندن تخصصی اسلامی دانشگاه داوطلبان

چسباندن: تخصصی اسلامی دانشگاه داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار اجتماعی تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی»

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید براینکه رویکرد مهم و راهنمای ما در تمام کارها وزاتخانه و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی سند تحول بنیادین آم

تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی»

تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی»

عبارات مهم : آموزش

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید براینکه رویکرد مهم و راهنمای ما در تمام کارها وزاتخانه و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هست، گفت: مطابق این سند قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک نهاد علمی و آموزشی صرف به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و به «وزارت تربیت رسمی و عمومی» عوض کردن نام دهد و بر اساس این عوض کردن نام، نگاه به رویکردهای آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه عوض کردن یابد.

به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در گردهمایی یکسان شورای معاونین و مدیران کل ستادی و استانی در خصوص مهمترین رویکردهای خود در معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: طرح تدوین نظام جامع فعالیت های تربیتی و مدیریت پرسشها تربیتی با استفاده از صاحب نظران علمی و ساختارهای قانونی از مهمترین سیاست های ماست.

تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی»

وی با بیان اینکه قسمت های مهمی از قانون احیای معاونت پرورشی مغفول مانده هست، از تعیین کارگروهی جهت اجرای کامل مفاد این قانون درحوزه منابع انسانی ، ساختار و محتوا خبر داد.

کاظمی در ادامه گفت: باید به تربیت اخلاقی با استفاده از ظرفیت دانش آموزی و تأکید بر مهارت های ده گانه و عنصر نشاط در فعالیت های فرهنگی و هنری عنایت جدی شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید براینکه رویکرد مهم و راهنمای ما در تمام کارها وزاتخانه و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی سند تحول بنیادین آم

کاظمی یادآورشد: باید به استفاده ازظرفیت بخش شخصی در حوزه های متفاوت پرورشی مخصوصا در تأسیس اردوگاه ها، کانون ها و دارالقرآن های غیردولتی و حتی در برگزاری اردوهای درون و برون استانی توجه خاص ای شود.

وی از شروع به کارتشکیل یک کارگروه اقتصادی خاص در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد: این کارگروه جهت بهره وری منابع مالی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود جهت ایجاد منابع مالی پایدار، تحقق و تأمین منابع مالی حوزه پرورشی ایجاد می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تمرکز بر برنامه های خرد اثر بخش، کم هزینه، رفتارمحور و مهارت محور، توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت و نظارت بر فعالیت های حوزه پرورشی و فرهنگی، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی با رویکرد سطح مدرسه با توجه به سند تحول بنیادین و سیاست های وزارت آموزش و پرورش را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد.

تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی»

کاظمی افزود: تمرکز بر مدرسه به عنوان کانون مهم تحول و تحقق اموزش و تربیت یکی از رویکردهایی است که می توان بر اساس آن گام های موثری را در عرصه پرورشی و فرهنگی برداشت.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت مدیریت فضای تربیتی در مدرسه با نگاه هدایتی و نظارتی به جای اجرای فعالیت های تربیتی در دستور کار ماست،اظهارکرد: عوض کردن رویکرد حوزه پرورشی و فرهنگی از نخبه گرایی صرف به عمومی سازی و جریان سازی فرهنگی، قرآنی و دینی در سطح مدارس از دیگر رویکردهای معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید براینکه رویکرد مهم و راهنمای ما در تمام کارها وزاتخانه و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی سند تحول بنیادین آم

معاون وزیر آموزش و پرورش استفاده از تمام ظرفیت های درون و برون دستگاهی از قبیل ستاد همکاری ها، بسیج دانش آموزی، شرکت دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی و سایر تشکل ها را در نقش پذیری دانش آموزان همچنین کم کردن حجم و تجمیع برنامه ها را از دیگر رویکردهای خود بیان کرد.

کاظمی افزود: یکی دیگر از رویکردهای معاونت پرورشی و فرهنگی حاکمیت تمرکززدایی و تفویض اختیار در تمامی فعالیت های تربیتی با نگاه چابک سازی و بازمهندسی ساختارها در فرآیند فعالیت های تربیتی است.

تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به «وزارت تربیت رسمی و عمومی»

وی کم کردن فاصله ستاد و صف را به عنوان یکی از معضلات ادارات و بخش های متفاوت از جمله دستور کارهای خود برشمرد و اظهار کرد: کمیته کیفیت بخشی به فعالیت های تربیتی تشکیل خواهد شد همچنین از تجربه پیشکسوتان این عرصه در همه سطوح استفاده خواهیم کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این رویکردها و سیاست های اعلام شده است را با جدیت دنبال خواهیم کرد .

کاظمی با بیان اینکه با عوض کردن رویکردها، کارها خوب و فعالیت های ارزشمند و اثر بخشی را می توان در حوزه پرورشی و فرهنگی انجام داد، اظهارکرد: فعالیت های پرورشی دو شاخصه منحصر به فرد دارند؛ این فعالیت ها را نمی توان با اعداد و ارقام سنجید. دیگر اینکه فعالیت های پرورشی کیفی و دیر بازده هستند.

وی با تأکید براینکه رویکرد مهم و راهنمای ما در تمام کارها آموزش و پرورش و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هست، گفت: مطابق این سند قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک نهاد علمی و آموزشی صرف به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و به وزارت تربیت رسمی و عمومی عوض کردن نام دهد و بر اساس این عوض کردن نام، نگاه به رویکردهای آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه عوض کردن یابد.

کاظمی با اشاره به اینکه ما باید بر اساس سند تحول بنیادین، دانش آموزان را به مراتبی از حیات طیبه برسانیم،اظهارکرد: حداقل ۵ ساعت از نظام اموزش و تربیت باید مرتبط با فعالیت های تربیتی و فرهنگی باشد و از همه مهمتر اینکه قرار است به جای معلم، مربی داشته باشیم.

واژه های کلیدی: آموزش | فعالیت | آموزشی | استفاده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs